İzmir 2 Şubesi

AYRIM SON BULSUN, DAİRE BAŞKANLARI ARASINDA EŞİTLİK SAĞLANSIN

2.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile “daire başkanları,…”nın 4688 sayılı Kanunun sendika üyesi olamayacakların kapsamından çıkarılmıştı. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ak Parti Grup Başkanlığı’na göndermiş olduğumuz yazı ile üniversite daire başkanlarına verilmeyen ve ikilemle eşitsizlik yaratılan makam ve görev tazminatının, diğer daire başkanlarında olduğu gibi 657 sayılı DMK’na ekli IV sayılı Cetvel’e “yükseköğretim kurumları daire başkanı” ibaresinin eklenmesini talep ettik. 

“Görev ve sorumluluk aynı, ücret ve haklar farklı” uygulamasına yönelik eşitsizlik içeren düzenlemeler, çalışanları da çalışma ortamını da huzursuz etmektedir. Uygulamada birliğin, mali haklarda eşitliğin sağlanması gerekmektedir. 
  
“Eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırılık içeren ve ücrette farklılık meydana getiren söz konusu düzenleme çözüme kavuşturulmalı, Torba Kanun’a eklenerek mağduriyet giderilmelidir