İzmir 2 Şubesi

MAHKEME KARARI HAKINDA DUYURU

 

Mahkeme, yetkisiz idari makamın her türlü görevlendirmesini hukuka aykırı buldu

Eğitim-Bir-Sen olarak, meslek yüksekokulu öğrenci işleri biriminde memur olarak çalışmakta iken yüksekokul müdürü tarafından aynı birime şef olarak görevlendirilen üyemizin görevlendirme işleminin iptal edilmesi amacıyla açtığımız davada mahkeme, görevlendirmenin yetkisi bulunmayan idari makam tarafından tesis edilmiş olması nedeniyle işlemin iptaline karar verdi.

İzmir 7. İdare Mahkemesi kararında, ‘Meslek yüksekokulu öğrenci işleri biriminde program memuru olarak görev yapmakta iken, öğrenci işleri biriminin şefi olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin ise bu konuda yetkisi bulunmayan yüksekokul müdürü tarafından tesis edildiği, her ne kadar davalı idarece davacının ‘şef’ olarak değil ‘birim sorumlusu’ olarak görevlendirildiği ileri sürülmüş ise de, yapılan görevlendirmenin yetkisi bulunmayan idari makam tarafından tesis edilmiş olması yönünden, davacının ‘şef’ olarak veya ‘birim sorumlusu’ olarak görevlendirilmesi arasında herhangi bir fark bulunmadığı’ gerekçesine yer verildi.

Mahkeme kararı için tıklayınız