İzmir 2 Şubesi

ŞUBEMİZ 3. OLAĞAN KONGRE İLANI

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

İZMİR 2 NO.LU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

      Eğitimciler Birliği Sendikası İzmir 2 No.lu  Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu, 17/11/2018 tarihinde İzmir Konak Öğretmenevi adresinde aşağıdaki gündemle 12.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 24/11/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

 

                                                                                                                                                                                  İzmir 2 No.lu Şubesi                                                                                                                                                                                                          Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 3. Divanın oluşması
 4. Divanın gündemi okuması
 5. Protokol konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
 7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
 9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış