İzmir 2 Şubesi

ŞUBEMİZ 3. OLAĞAN KONGRE SÜRECİNE İLİŞKİN İLAN

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI İZMİR 2 NO.LU ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN İLAN

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 22/08/2018 tarihli ve 81 sayılı kararıyla;

1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Kurum                                                Sandık Bölgesi                            Delege Sayısı

Dokuz Eylül Üniversitesi                     Şube Merkezi                                       40

Ege Üniversitesi                                   EÜ Rektörlük                                      16

İzmir Demokrasi üniversitesi               Rektörlük                                            1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Yabancı Diller Y.O                              22

İzmir Yüksek teknoloji Enstitü            Rektörlük                                            7

Yurt-Kur                                               Ege Kız Yurdu                                     14

 

2. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

3. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Cumhuriyet Bulvarı Mayıs İş Hanı No:123 K:7/703 Alsancak Konak İZMİR” adresindeki şube merkezimize yapılmasına,

4. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

5. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

6. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,

7. Kurum temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin,

Kurum                                                Sandık Bölgesi               Seçim Tarihi ve Yeri

Dokuz Eylül Üniversitesi                     Şube Merkezi                08/10/2018 13:00-17:00

Ege Üniversitesi                                   EÜ Rektörlük               09/10/2018 13:00-17:00

İzmir Demokrasi üniversitesi              Rektörlük                     10/10/2018 13:00-17:00

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi          Yabancı Diller Y.O       11/10/2018 13:00-17:00

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü         Rektörlük                     12/10/2018 13:00-17:00

Yurt-Kur                                              Ege Kız Yurdu             13/10/2018 13:00-17:00

tarihlerinde belirtilen yerlerde gerçekleştirilmesine.

 

8. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 15 Ekim 2018 tarihinde duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

9. Şube genel kurulunun 17 Kasım 2018 tarihinde,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine,

10. Şube genel kurul ilanının ve gündeminin 15 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.