İzmir 2 Şubesi

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İLANI

Eğitim Bir-Sen İzmir 2 no.lu Şube olarak düzenleyeceğimiz Olağanüstü Kongre'ye ilişkin ilanımız yayınlanmıştır.